Taisyklės

„Omniva LT“ vykdomos kampanijos PASTOMATAS.LT taisyklės

 1. Kampanijos laikas ir organizatorius
  1.1. Kampanija PASTOMATAS.LT (toliau – Kampanija) rengiama Lietuvos Respublikoje nuo 2019 08 05 iki 2020 08 05 (imtinai). Ją organizuoja UAB „Omniva LT” (toliau – Organizatorius).
  1.2. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Kampanijos tvarką. Visi Organizatoriaus sprendimai dėl Kampanijos yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams. Kampanijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai.

 2. Dalyvavimas kampanijoje
  2.1. Dalyvaudami kampanijoje dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su šiomis taisyklėmis bei kitomis sąlygomis ir su jomis sutinka.
  2.2. Kampanijoje gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai.
  2.3. Norėdami dalyvauti Kampanijoje, dalyviai turi registruotis Kampanijos PASTOMATAS.LT interneto svetainėje ir įvykdyti ten nurodytus veiksmus.
  2.4. Visi dalyviai, kurie užsiregistravo Kampanijos puslapyje ir įvykdė nurodytus veiksmus, sutinka, kad jiems bus pranešta apie Kampanijos eigą ir rezultatus registracijoje jų nurodytu el. paštu; supranta, kad Kampanijos tikslas yra suteikti galimybę Lietuvos Respublikos piliečiams pasidalyti savo nuomone dėl Organizatoriaus vykdomos veiklos plėtros – naujų paštomatų statymo lokacijų Lietuvos Respublikos teritorijoje; supranta, kad Organizatorius nėra įpareigotas vykdyti savo veiklos plėtrą pagal kiekvieno Kampanijos dalyvio nurodytą žemėlapyje lokaciją.

 3. Kitos sąlygos
  3.1. Paaiškėjus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Organizatorius turi teisę nutraukti Kampaniją vienašališkai, iškart informuodamas apie tai savo internetinėje svetainėje arba kitais būdais.
  3.2. Visas pretenzijas dėl Kampanijos organizavimo ar vykdymo reikia siųsti Organizatoriui el. paštu info@omniva.lt
  3.3. Visi su Kampanija susiję ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3.4. Dalyvaudami Kampanijoje dalyviai sutinka, kad būtų išsaugoti ir naudojami jų vardai, pavardės ir kontaktiniai duomenys Organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui organizuojant bei planuojant šią Kampaniją ir kitas kampanijas bei renginius ateityje, Kampanijos dalyvius informuojant apie tokias kampanijas ir renginius, taip pat kitais Organizatoriaus reklamos ir rinkodaros tikslais.
  3.5. Papildoma informacija apie Kampaniją teikiama el. paštu info@omniva.lt